Sidens indhold starter her:

iCities4greengrowth.in - Smart Cities Vidensportal

Verdensbanken er en af de førende vidensinstitutioner på globalt plan, og har en rig erfaring med at udvikle rammer for videndeling, samarbejde og for at samle mange aktører om fælles mål. Et sådant initiativ er for nyligt blevet implementeret af Verdensbanken i projektet "India - ICT Enabled Integration for Green Growth Project" med støtte fra Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF). Projektet skal hjælpe 100 byer i Indien i deres udvikling frem mod at blive 'Smart Cities'. Projektet har samlet adskillige FN agenturer, offentlige indiske institutioner, experter fra forskellige lande og smart cities praktikere indfor rammerne af videndeling, kompetenceopbygning, og digitale platforme for fælles services. 

Selve iCities4GreenGrowth.in smart cities vidensportalen benytter en videnskortlægning der kategoriserer byer, eksperter, praksis fællesskaber, blogs, case studier, dokumenter etc. inden for et fleksibelt videnshierarki der kortlægger, temaer, domæner, mål, løsninger og indikatorer, der tilsammen støtter smart cities i deres forskellige udviklinger ved hjælp af 'smarte løsninger'.

Som technical lead på projektet har jeg sammen med  Verdensbanken, Mobilepedia, India og Kiny and Partners, South Korea udviklet portalen i CMS'et Drupal 8.

 
Copyright © 2010-2022 c/o Thomasen. All rights reserved.