Sidens indhold starter her:

ReSPA regionalt komparativt eGovernment studie

Et komparativt studie der undersøger eGovernment (digital forvaltning) og forsyningen af offentlige eServices i landene i det Vestlige Balkan. Som internationale eksperter er jeg sammen med Jeremy Millard og i samarbejde med nationale eksperter fra syv vestlige Balkan lande forfatter til dette studie, foranlediget af den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA) i Montenegro .

Forskide på ReSPA's Regionale Komparative eGovernment Studie

Det komparative studie blev offentliggjort den 21-22 Februar 2013 på et netværksmøde i Makedoniens hovedstad Skopje af den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA).

Download

Resumé

"Regional Comparative eGovernment Study” er det første regionale ReSPA sudie indenfor området reform af den offentlige administration i landene på det Vestlige Balkan. Det fokuserer på Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo.

Det overordnede mål med studiet er at udvide niveauet og kvaliteten af eGovernment i de seks ReSPA medlemslande og Kosovo på en måde der både forholder sig til deres specifikke og forskellige behov, såvel som bringer dem så tæt som muligt på linje med europæisk udvikling og europæiske standarter. Derudover undersøger studiet de bedste midler der er til rådighed med hensyn til at forbedre offentlige administrationers produktivitet, præstationer og effektivitet, og giver en række anbefalinger der forholder sig til de udfordringer som den Vestlige Balkan region står overfor som helhed.

Et af de vigtigste indslag i studiet er undersøgelsen af det aktuelle niveau for eGovernment i Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo. Der er lagt specielt fokus på eGovernment processer, inklusive tilvejebringelsen af information, services, interaktion indenfor den offentlige administration, mellem administration og borgere, og den lige så vigtige forbindelse mellem administration og virksomheder, dvs. den private sektor. Resultaterne uddyber de enkelte landes udviklinger på det Vestlige Balkan.

Hovedrapport

Studiets hovedrapport er struktureret som følger:

Sektion 1
Introduktion og formål med studiet
Sektion 2
Den globale og Europæiske eGovernment kontekst. Der gives et overblik over hovedstrømningerne på globalt og Europæisk plan indenfor eGovernment, således at den internationale kontekst er givet for at undersøge eGovernment behov i det Vestlige Balkan. En gennemgang af de internationale funding og støttemuligheder der kan være relevante for det Vestlige Balkan. eGovernment situationen i de Vestlige Balkan lande undersøges i den internationale kontekst under hensyntagen til internationale benchmarks, og endelig opsummeres konklusionerne fra 2010 i 'eSEE Study on South East Europe' .
Sektion 3
Komparativ analyse af eGovernment i det Vestlige Balkan. Denne sektion opsummerer, sammenligner og ser på modsætningerne i den dokumentation der er indsamlet af  ReSPA medlemslandene samt Kosovo vedrørende deres individuelle eGovernment status.
Sektion 4
Opsummerende status og strategisk udvikling af eGovernment i de Vestlige Balkan lande ved brug af dokumentationen fra sektion 2 og 3. Denne sektion samler de fælles og væsensforskellige tråde i et opsummerende overblik over eGovernment i de Vestlige Balkan lande. Først fokuseres der på kontrasten mellem landene og herefter undersøges de muligheder og udfordringer de synes at have tilfælles.
Sektion 5
Lande forslag indenfor eGovernment kapacitets opbygning i det Vestlige Balkan. Denne sektion opsummerer og kategoriserer de forslag der er kommet fra de enkelte lande vedrørende kapacitets opbygning i fremtidige ReSPA projekter.
Sektion 6
Lande forslag til eGovernment projekt muligheder i de Vestlige Balkan lande. Denne sektion opsummerer og kategoriserer de forslag landene er kommet med vedrørende projekt muligheder på det Vestlige Balkan.
Hovedanbefalinger og konklusioner
Denne sektion præsenterer studiets hovedforslag og konklusioner.

Anneks I - Lande Profiler

En eGovernment profil for hvert land baseret på supplerende inputs modtaget fra de nationale respondenter/eksperter og på materiale fra rapporten “eGovernance and ICT usage report for
South East Europe”, (2010) af UNDP og refereret til som 'eSEE rapporten'.
Lande profilerne er skabt så de matcher de data der årligt indsamles fra EU landene og præsenteres i epractice.eu factsheets, men tilpasset forholdene på det Vestlige Balkan og under hensyntagen til strukturen i  eSEE rapporten. 

Anneks II - Specifikke tematiske inputs

Dette anneks præsenter resultaterne af de specifikke lande input der er blevet indsamlet til hovedrapporten. Inputs til dette anneks er grupperet efter de specifikke temaer forskerne har ville undersøge nærmere i det regionale komparative eGovernment ReSPA studie. Indenfor hvert tema præsenteres tematisk input fra hvert lands nationale respondenter.
Temaerne er:
 • eGovernment benchmarking mål
 • eGovernment politik og strategi
 • eGovernment interoperabilitet
 • eGovernment brugergrænsefladen
 • Bruger styrkelse og brugerne i centrum

Forfattere

 • Jeremy Millard, Third Millennium Governance (Danmark)
 • Louise Thomasen, coThomasen (Danmark)

National respondenter

Albanien

 • Marenglen Shyti, National Agency on Information Society, NAIS
 • Altin Sallaku, Department of Public Administration, DoPA

Bosnia og Herzegovina

 • Srđan Nogo, Agency for Identification Documents Registers and Data Exchange B&H -IDDEEA
 • Kemal Bajramovic, Civil Service Agency of Bosnia and Herzegovina

Kroatien

 • Tajana Tolić, State Administration Office in Osijek-Baranja County
 • Marijo Potlaček, Ministry of Administration

Kosovo 

 • Driart Elshani
 • Engin Melekoglu

Makedonien

 • Blagica Andreeva, Ministry of information society and administration
 • Rozalinda Stojova, Ministry of information society and administration

Montenegro

 • Ivan Lazarević, Ministry for Information Society and Telecommunications
 • Radivoje Perović, Ministry for Information Society and Telecommunications

Serbien

 • Igor Todoroski, Ministry of Justice and Public Administration
 • Radosav Popović, Ministry of Interior
 
Copyright © 2010-2022 c/o Thomasen. All rights reserved.