Sidens indhold starter her:

Open Government i de Arabiske lande

Jeg præsenterede den firefasede ESCWA ramme for open government, på FN organisationen ESCWAs workshop om open government i den arabiske region afholdt 25.-27. september 2018 i Beirut, Lebanon.

At implementere open government (åben regeringsførelse) er ikke nogen let opgave, dat det kræver ændringer i allerede etablerede systemer, ændringer i den måde regering og administration tænker på og ændringer i den måde borgere opfatter deres ansvar og rolle i styringen af et land. For at hjælpe med at implementere open government i den arabiske region, har FN organisationen ESCWA  (Economic Commission for Western Asia)  udviklet en ramme for open government. Ved at bygge på eksisterende systemer kan denne fire facede model bruges af forvaltnings institutioner, afdelinger og ministerier til systematisk at introducere og udvikle open government. Faserne er åbenhed, deltagelse, samarbejde og involvering. For at sikre en god implementering, er det endvidere nødvendigt at opbygge kapacitet hos offentlige beslutningstagere og medarbejdere der kan drive udviklingen og de innovative services, produkter, programmer og processer der skal til for at realisere open government.

Hovedformålet med workshoppen var at opbygge viden hos deltagerne om open government baseret på ESCWAs fire fasede ramme 'The Four Phased ESCWA Framework on Open Government'.  Kapacitets opbygningerne gav deltagerene viden om de muligheder, værktøjer og handlinger der kan udvikle og implementere open government initiativer i den arabiske region. Workshoppen indeholdt sessions om open data, deltagelse, samarbejde og involvering.

På workshopen blev endvidere præsenteret udvalgte internationale, regionale og nationale initiativer der kunne fremme vidensdeling og erfaringer.

 
 
Copyright © 2010-2022 c/o Thomasen. All rights reserved.