Sidens indhold starter her:

Fra E- til Åben Offenlig Administration

En E-Government analyse rapport fra 2015 udarbejdet for Den Regionale Skole for Offentlig Adminsitration (ReSPA) i Montenegro omhandlende eGovernment i 6 lande på det Vestlige Balkan. Som eGovernment ekspert var jeg sammen med Jeremy Millard og nationale eksperter fra Balkan medforfatter på analysen.

Hent rapporten her:   From E-Government to Open Government - final report Dec 2015.pdf (1334052 bytes)

Rapporten kan også hentes fra ReSPA's websitets dokument bibliotek.

Resumé

Et komparativt studie af 6 stater på Det vestlige Balkan der undersøger offentlig digitalisering (eGovernment) i 2015 sammenlignet med udgangspunktet i 2012 og udviklingen siden da. Studiet indeholder også en beskrivelse mod åben administration og åbne data (open government). Der er lagt speciel fokus på processer og resultater, informations formidling, levering af offentlige tjenester, og interaktion mellem offentlig administration, borgere, virksomheder, civilsamfund. Endvidere inddrages nye emner så som Åbne Offentlige Data, cloud computing, Offentlig-Private-Partnerskaber og Offentlig-Civil samfunds Partnerskaber.

Dette regionale komparative studie uddyber de enkelte landes på Det vestlige Balkans udviklinger fra policy og strategisk niveau indenfor specifik offentlig digitalisering og åben administrations institutionelle rammer og implikationer, til hvorledes disse specielt relaterer sig til en bredere reform proces af offentlig administration. Yderligere undersøger studiet hvilke midler der er bedst til at forbedre produktiviteten i de offentlige administrationer, nytte og effektivitet, ved at komme med en række anbefalinger der adresserer de udfordringer der findes i regionen som helhed.

 

 
Copyright © 2010-2022 c/o Thomasen. All rights reserved.