Sidens indhold starter her:

Misbrug af informations teknologi (IT) til korruption

Dette studie undersøger hvordan informations teknologi (IT) har været misbrugt i korruptions øjemed i Det vestlige Balkan.
Som eGovernment ekspert er jeg medforfatter på studiet som er udarbejdet sammen med nationale eksperter fra syv balkan lande, samt internationale anti-korruptions ekserter Dr. Tilman Hoppe og Vera Devine.

Misbrug af Informations Teknologi (IT) til Korruption rapporten

Studiet blev offentliggjort den 26.-27. november 2014 ved et eGovernment netværks møde i Tirana, Albanien afholdt af den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA).

Download

pdf icon Abuse of Information Technology (IT) for Corruption.pdf (engelsk)

Rapporten kan også downloades fra ReSPA websitets dokument bibliotek.

Resumé

Der findes mange publikationer der beskriver hvordan korruption kan afværges ved at bruge IT, f.eks. gennem offentligt tilgængelige online  registre, gennemsigtighed i redegørelse for aktiver eller digitalisering af offentlige indkøb. Men der eksisterer kun meget sparsom litteratur for den omvendte brug af IT, nemlig som redskab for korruption. Manglen på viden og vejledning står i skærende kontrast til “FNs konvention mod korruption” (UNCAC) som i sin artikel Artikel 48 pgf. 3 opfordrer landene til at “samarbejde tæt med hinanden for at fremme retshåndhævelsen vedrørende de af konventionen omfattede forbrydelser der begås ved at bruge moderne teknologi”.

Dette komparative studie søger for første gang af tilvejebringe konkret viden og vejledning ved at vise cases med misbrug af "moderne teknologi" (IT) i korruptions øjemed, og de mulige skridt der kan tages for at beskytte mod sådant misbrug. Studiet fokuserer kun på korruptions risici der specifikt relaterer sig til IT, hvilket for eksempel betyder at korrupte offentlige indkøb af IT eller leverandør lock-in ikke er medtaget, da disse forbrydelser lige så godt kunne være foretaget uden brug af IT, og at de derfor ikke er korruptions risici der specifikt relaterer sig til brugen af IT.

Læseren af dette studie kan drage fordel af de konkrete cases der illustrer hvordan korruptions forbrydere udnytter svaghederne i IT strukturer og systemer til egen fordel. De konkrete cases med IT korruption, såvel som i de gode eksempler der er på at forhindre og opdage korruptions kriminalitet, kan give inspiration til såvel eksperter der arbejder med korruptions forebyggelse som til eksperter der arbejder med IT sikkerhed.

ReSPA har været aktiv indenfor begge felter (anti-korruption og offentlig digitalisering) i flere år. Med sit regionale netværk af eksperter der arbejder indenfor begge områder, kan ReSPA bringe begge discipliner i spil til gavn for begge. I lyset af dets relevans for implementering af  UNCAC, vil studiet kunne have betydning ikke kun på Det vestlig Balkan, men også ud over regionen til ethvert andet af de 172 underskrivende stater af UNCAC konventionen.

Opbygning

Sektion 1 - Virkelige cases om misbrug af IT til korruption

Albanien
Bosnien & Hercegovina
Kroatien
Kosovo
Makedonien
Montenegro
Serbien
Sektion 2 - Sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug af IT
Introduktion
Albanien
Bosnien & Hercegovina
Kroatien
Kosovo
Makedonien
Montenegro
Serbien
Hvad blev der lært - Beskyttelse mod misbrug af IT til korruption i den offentlige sektor i Det vestlige Balkan
Sektion 3
Anbefalinger til formindskelse af korruptions risici i forbindelse med IT
 
Copyright © 2010-2022 c/o Thomasen. All rights reserved.