Sidens indhold starter her:

Offentlig digitalisering og teknologi

Louise ThomsenJeg hedder Louise Thomasen og jeg arbejder som uafhængig offentlig digitalisering (eGovernment) konsulent og ekspert. Mit fokus er bredt, men det der optager mig mest er

  • nye teknologier så som big data, åbne offentlige data, det semantiske web
  • ​smart cities
  • anti-korruption og åbenhed i den offentlige sektor
  • hvordan vi bruger sociale medier
  • offentlige digitale services
  • interoperabilitet, fælles digitale løsninger i det offentlige
  • og hvordan teknologien generelt forandrer os, vores præferencer og vores adfærd

 


Domicil Online - En hus log

Min "corona-hobby" har været at udvikle en webapp så du kan styre dit(dine) hjem. Brugere kan lave optegnelser over deres hjem - deres domicil, men kategorisere informationen så den kan findes igen. Man kan lave log optegnelser, opgavelister, huske post-it's, gemme kvitteringer, og guides. Brugere kan kategorisere efter rum/områder, service nummer kontakter, de ting man har og begivenheder.

Fortsættes ...


OECD studie: "Improving government to business services through digitalisation: one stop shop platforms and single digital portals for SMEs: Contribution to the project on ‘Enabling SMEs to Benefit from Digitalisation’"

Projektet har til formål bedre at forstå, hvordan digitale fremskridt kan forbedre e-offentlige tjenester og bidrage til en mere brugercentreret tilgang til levering af offentlige tjenester, mere lige vilkår i forretningsinteraktioner med den offentlige forvaltning og generelt et mere støttende erhvervsklima for SMV'er.

Fortsættes ...


Public Administration Awards i det Vestlige Balkan

Jeg var en af tre eksterne vurderingsmænd der skulle bedømme og udvælge Covid-specifikke offentlige tjenester og applikationer fra det Vestlige Balkan indenfor digital forvaltning, digital økonomi, e-sundhed, e-læring og sociale innovations områder, på foranledning af Regional School of Public Administration (ReSPA) og OECD-SIGMA.

Fortsættes ...


Hack Pandemic Aarhus

I starten af COVID-19 pandemien's første danske lockdown i foråret 2020, blev Hack Pandemic Aarhus startet som et ugentligt virtuelt hackathon-agtigt møde for udviklere, designere og kreative i Aarhus, med det formål at bygge Corona-hacking applikationer og tjenester.

Jeg deltog som både organisator og deltager i hackathon'et. Sammen med tre andre deltagere udviklede jeg  ‘Cooking Together, while Dining Apart’ websitet der kan ses på cookingtogether.cothomasen.com

Fortsættes ...


Sultan Qaboos Award for Excellence in eGovernment, Oman 2018

HM Award Jury 2018I 2018 deltog jeg for fjerde gang som medlem af den internationale jury for Sultan Qaboos Award for Excellence in eGovernment i Omans hovedstad Muscat.

Fortsættes ...


iCities4greengrowth.in - Smart Cities Vidensportal

icities4greengrowth front page 160x134For Verdensbanken og Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF) har jeg udvkilet vidensportalen for Smart Cities icities4greengrowth.in. Portalen støtter smart cities faglige ved at tilbyde et samlet sted for best practices der er i overensstemmelse med FN's bæredygtige udviklingsmål (SDGs) der skal sætte retningen for verdenssamfundets udvikling frem til 2030.

Fortsættes ...


Open Government i de Arabiske lande

At implementere open government (åben regeringsførelse) er ikke nogen nem opgave, da det kræver ændinger i etablerede systemer, i den måde offentlig administration tænker på og i den måde borgerne opfatter deres ansvar og rolle i styringen. For at hjælpe med implementeringen af open government i den arabiske region, har ESCWA udviklet en 'open government framework'. Jeg præsenterede 'Four Phased ESCWA Framework on Open Government' på FN ESCWA's workshop on Open Government in the Arab Region 25.-27. september 2018 i Beirut, Libanon.

Fortsættes ...


ICEGOV 2018 konference i Galway, Irland

Icegov 2018 thumbnail

Jeg deltog i den 11. internationale konference om teori og praksis i digital forvaltning, der blev afhold 4. til 6. april 2018 i Galway, Irland.

Igen i år var jeg en del af program komiteen der bedømte videnskabelige artikler for konferencen. Jeg har haft en præsentation i Verdensbankens inviterede session 3 - 'Digital Platforms for Smart Green Cities: Challenges and Collaboration Opportunities in Disruptive Technology Environment, ligesom jeg var medformand på møde 15 og 18  om styring af smart cities og regioner.

Fortsættes ...


Bahrain eGovernment Excellence Award 2017

logo pngI juli/august 2017 var jeg formand for Bahrain eGovernment Excellence jury. eGovernment Excellence Award programmet er skabt under patronage a H.H. Sheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa som strategisk platform for Information & eGovernment Authority til at anerkende, belønne og fremvise banebrydende IKT-initiativer på Bahrain.

Fortsættes ...


Fra E- til Åben Offenlig Administration

153x214

Et komparativt studie af 6 stater på Det vestlige Balkan der undersøger offentlig digitalisering (eGovernment) i 2015 sammenlignet med udgangspunktet i 2012 og udviklingen siden da. Studiet indeholder også en beskrivelse mod åben administration og åbne data (open government). Der er lagt speciel fokus på processer og resultater, informations formidling, levering af offentlige tjenester, og interaktion mellem offentlig administration, borgere, virksomheder, civilsamfund. Endvidere inddrages nye emner så som Åbne Offentlige Data, cloud computing, Offentlig-Private-Partnerskaber og Offentlig-Civil samfunds Partnerskaber.

Som eGovernment ekspert var jeg sammen med Jeremy Millard og nationale eksperter fra Balkan forfatter på analysen, der er udarbejdet for den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA).

Fortsættes ...


Integration of service delivery in the Arab Region - role of standards and interoperability

Der er behov for at bogernære services integreres på tværs af alle kanaler i den arabiske region - fra digitale, til call-centre og ansigt-til-ansigt services. Regionen skal også adoptere interoperabilitet, standarter og integrere både udadrettede og indadrettede administrative processer. I den forbindelse har jeg hjulpet med desk research om service integrations cases i en rapport for FN's ESCWA agentur, der blev publiceret i 2017, med det formål at give anbefalinger til en strategisk ramme og guidelines for digital service integration i den arabiske region.

Fortsættes ...


Misbrug af informations teknologi (IT) til korruption

Dette komparative studie søger for første gang af tilvejebringe konkret viden og vejledning ved at vise cases med misbrug af "moderne teknologi" (IT) i korruptions øjemed og de mulige skridt der kan tages for at beskytte mod sådant misbrug. Studiet fokuserer kun på korruptions risici der specifikt relaterer sig til IT. Der eksisterer talrige publikationer om hvordan korruption kan forhindres ved at bruge IT, men dette studie undersøger hvordan IT selv er blevet misbrugt i korruptionsøjemed ved hjælp af en række eksempler fra Det vestlige Balkan. Herefter analyseres de foranstaltninger der kan anvendes til at forhindre anvendelse af IT i korruptionsøjemed i de offentlige sektorer på Det vestlige Balkan, og slutter af med en række anbefalinger til foranstaltninger.

Som eGovernment ekspert er jeg medforfatter på studiet sammen med en række nationale eksperter fra 7 lande på Balkan og de internationale anti-korruptions eksperter Dr. Tilman Hoppe og Vera Devine. Studiet er udarbejdet for den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA).

Fortsættes ...


ReSPA regionalt komparativt eGovernment studie

Thumbnail

Et komparativt studie der undersøger eGovernment (digital forvaltning) og forsyningen af offentlige eServices i landene på det Vestlige Balkan.

Som internationale eksperter er jeg sammen med Jeremy Millard, og i samarbejde med nationale eksperter fra syv Balkan lande, forfatter til dette studie foranlediget af den Regionale Skole for Offentlig Administration (ReSPA) i Montenegro.

Et af de vigtigste indslag i dette studie er undersøgelsen af det aktuelle niveau for eGovernment i Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo. Der er lagt specielt fokus på eGovernment processer, inklusive tilvejebringelsen af information, services, interaktion indenfor den offentlige administration, mellem administration og borgere, og den lige så vigtige forbindelse mellem administration og virksomheder, dvs. den private sektor. Resultaterne uddyber de enkelte landes udviklinger på det Vestlige Balkan. Derudover undersøger studiet de bedste politiske midler der er til rådighed for at forbedre forvaltningernes produktivitet, præstationer og effektivitet, og giver en række anbefalinger der forsøger at behandle de udfordringer som den Vestlige Balkan region står overfor som helhed.

Fortsættes ...

 
Copyright © 2010-2024 c/o Thomasen. All rights reserved.